CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG MỚI

     NEW TECHNOLOGY TELECOMMUNICATIONS CORPORATION (NTT)

NTT Việt Nam
Nhà phân phối sản phẩm bảo mật WatchGuard (USA) tại Việt Nam
NTT Việt Nam
Nhà phân phối sản phẩm bảo mật WatchGuard (USA) tại Việt Nam
Contact us
NEW TECHNOLOGY TELECOMMUNICATIONS CORPORATION (NTT)

Ho Chi Minh City - Head office
Address: 1st Floor, 135B Dien Bien Phu Street, Binh Thanh. Dist, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Customer Service Center : 6th Floor, Fimexco Office Center, 231-233 Le Thanh Ton Street, Dist 1, Ho Chi Minh City VN.

Tel: +84 (08) 35140663
Fax: +84 (08) 6255 6604

Binh Duong Office
Address: ICD Song Than, DT 743, Binh Hoa, Thuan An, Binh Duong
Tel: +650 376 9317 Fax: 08-62556604
Email: phuong.le@ntt-vietnam.com

Hanoi – Branch
Address: 25/86 Chua Ha Street, Cau Giay Dist, Ha Noi, VN

Tel: +84 (04) 8585 5363
Hotline: 0972.881.881

Can Tho - Branch
Address: 02 Dong Hung Street, Ninh kieu Dist, Can Tho City, VN

Tel: +84 (0773) 710 016
Hotline: 0918 706 287

Hotline: 0918476961
Fax: 08-6255 6604  
Email: info@ntt-vietnam.com
Website: www.ntt-vietnam.com 
Retail website: www.allinone.com.vn

BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG
Xem Bản đồ cỡ lớn hơn

 

Contact form
Please help us respond to your query by filling in this form. We will email or call you as soon as possible. Note: Asterisk (*) are required information.
Full name (*): Điện thoại (*):
Company name: Address(*):
Email (*): Subject (*):
Message (*):  
Our clients