CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG MỚI
 NEW TECHNOLOGY TELECOMMUNICATIONS CORPORATION
 

All In One

Máy Tính All-in-One: Gọn gàng- đầy sức mạnh

Máy tính All-in-One là máy trung tâm tuyệt hảo cho gia đình hoặc văn phòng của bạn

  • Thiết kế, hội họa (designers)

  • Marketing, quảng cáo, sự kiện, truyền thông ( marketing, advertisement, events, media)

  • Bất động sản (real estate)

  • Hệ thống Ngân hàng (Banking)

  • Văn phòng (office)…

Để xem thông tin chi tiết sản phẩm truy cập website: 

  http://www.allinone.com.vn/